مدرس دوره های مکانیک ربات ،
مدرس دوره های هواپیمای مدل و انیمیشن سازی کودک و نوجوان

کارشناس ارشد رشته هوش مصنوعی ،