مدرس دوره های مکانیک ربات
مدرس دوره های سخت افزار رباتیک
کارشناس مهندسی مکانیک