سرکار خانم حکیمه فقیه
مدرس برنامه VIRTUAL MECH
مدرس دوره های مکانیک ربات
کارشناس ارشد مهندسی مکانیک