مدرس دوره های مکانیک ربات
مدرس دوره های بازی سازی ، انیمیشن سازی و برنامه نویسی
کارشناسی مهندسی رباتیک