ثبت نام دوره های مجتمع

تعداد جلسات:۱۶ جلسه ۷۵ دقیقه ای که هر هفته  دو جلسه برگزار می گردد. تقریبا۲ ماه

زمان برگزاری: روز و ساعت برگزاری کلاس را هنگام ثبت نام انتخاب می نمایید.

مخاطب: دانش آموزان ۶ تا ۱۶ سال باهوش و علاقه مند به ساخت ربات و ایده های جدید (برای گروه های سنی مختلف سرفصل های آموزشی متفاوت می باشد.)