ثبت نام کارکنان سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی

کارآموز گرامی ضمن تشکر از همراهی شما، جهت ثبت نام ترم آموزشی پاییز 1401 ویژه کارکنان سازمان منطقه ویژه انرژی پارس ، فرم زیر را تکمیل نمایید.