بسته آموزشی تکمیلی کودک خلاق

رشد اعتماد به نفس کودک، تشويق به داشتن پشتکار و اراده افزايش انگيزه کودک، بروز ثبات هيجاني، تعيين اهداف، ريسک پذيري مناسب، قابليت انعطاف پذيري و تلاش براي افزايش توجه، تمرکز و هوش کودک از جمله راهکارهايي است که کودک براي افزايش خلاقيت به آن نياز دارد.

رایگان!

بسته آموزشی سطح یک کودک خلاق

بسته‌ی سطح یک؛ از محصولات آموزشی کودک خلاق؛ متشکل از قطعاتی با ساختار مهندسی مکانیک می‌باشد. این قطعات شامل انواع تسمه‌ها، نبشی‌ها، پیچ و مهره، آچار و پیچ گوشتی، ناودانی و… است.

رایگان!