کتاب کودک خلاق جلد سوم

کتاب کودک خلاق در جلد سوم به آموزش مشاغل می‌پردازد.

کودکان باید با مشاغل مختلف آشنا شوند تا بتوانند برای آینده شغلی خود تصویر روشنی داشته باشند. با توجه به اینکه برای انتخاب شغل آینده، باید رشته تحصیلی متناسب با آن انتخاب کنند، باید از مدرسه و قبل از انتخاب رشته با مشاغل آشنا شوند تا بتوانند هدایت تحصیلی و شغلی مناسب پیدا کنند.

رایگان!

کتاب کودک خلاق جلد دوم

کتاب کودک خلاق جلد دوم به شیوه‌ای جذاب همراه با قصه‌گویی به آموزش شهربازی و وسایل ورزشی می‌پردازد.

هدف از کار با بسته ی کودک خلاق، آموزش مهارت های کارآفرینی به کودکان است. به این منظور با توجه به ویژگی های کودکان در این گروه سنی، مربی طوری برنامه‌ریزی می کند که علاوه بر کمک به پرورش خلاقیت آنان، به رشد عاطفی، اجتماعی، شناختی و جسمی حرکتی آنان نیز کمک کند.

رایگان!

کتاب کودک خلاق جلد اول

قصه‌گویی در بهترین شکل خود آفرینشی دو سویه است.  کودکان گوش می‌سپارند و در اثر کلماتی که می‌شنوند تصورات ذهنی خویش را می آفرینند. این گشودن چشم، ذهن و تخیل را گسترش می‌بخشد.

رایگان!

بسته آموزشی تکمیلی کودک خلاق

رشد اعتماد به نفس کودک، تشويق به داشتن پشتکار و اراده افزايش انگيزه کودک، بروز ثبات هيجاني، تعيين اهداف، ريسک پذيري مناسب، قابليت انعطاف پذيري و تلاش براي افزايش توجه، تمرکز و هوش کودک از جمله راهکارهايي است که کودک براي افزايش خلاقيت به آن نياز دارد.

رایگان!

بسته آموزشی سطح یک کودک خلاق

بسته‌ی سطح یک؛ از محصولات آموزشی کودک خلاق؛ متشکل از قطعاتی با ساختار مهندسی مکانیک می‌باشد. این قطعات شامل انواع تسمه‌ها، نبشی‌ها، پیچ و مهره، آچار و پیچ گوشتی، ناودانی و… است.

رایگان!