0 دانشجو

کودکان و نوجوانان در کنار آموزش های رسمی که در مدارس می آموزند، نیازمند کسب مهارت های دیگری نیز هستند، مانند مهارت های رفتاری و شخصیتی و مهارت های ارتباطی به همین منظور سه دوره کودک خلاق طراحی شد و بر سه اصل استوار می باشد.

پس از اتمام ترم ها کودکان با مفاهیم احترام به محیط زیست و طبیعت، ورزش ضامن سلامت، و مهارت دست ورزی پیش نیاز مهارت کار را فرا خواهند گرفت.

  • ترم اول

    ترم اول که در آن کارآموزان با ساختن حیوانات و قصه مربوطه با فضای زندگی حیوانات و ارتباط آنها با محیط زیست آشنا شده و دوستدار محیط و حیوانات خواهند بود.

  • ترم دوم

    ترم دوم که در آن، کودکان با فضای پارک و وسایل ورزشی آشنا می شوند و ارتباط با محیط نزدیک خانه و اهمیت به سلامتی بدنشان آشنا می شوند.

  • ترم سوم

    ترم سوم که در آن کودکان با مشاغل مختلف آشنا می شوند و ارتباط خوبی با مشاغل و لوازم مورد استفاده در مشاغل آشنا خواهند شد.

20,000 ﷼

دیدگاهتان را بنویسید