معرفی دوره ها
کودک خلاق

کودک خلاق

اين دوره،مربوط به كودكان ٣تا٧سال می‌باشد،و در سه ترم پيوسته،آموزش داده ميشود.
در اين سه ترم،كاراموزان پكيج هاي متفاوتي به همراه كتاب دريافت ميكنند و درفضايي شاد و مهيج همراه با قصه و شعر و داستان،سازه هاي متفاوتي را ميسازند.

چرتکه

دوره آموزشي رياضي باچرتكه و محاسبات ذهني،در دو رده سني مختلف٥تا٧سال و همچنين٨تا١٢سال برگزار ميشود.
در گروه سني ٥تا٧سال،ترم اول،به عنوان آشنايي با چرتكه و اعمال رياضي ازطريق چرتكه ميباشد و در همان ترم مقدماتي،پكيج آموزشي به همراه كتاب دريافت ميكنند.
دوره آموزشي چرتكه،فرصت بسيار مناسبي است تا فرزندان خود را جهت آينده درسي آن ها فراهم نموده و رياضي را از طريق ذهني به آن ها آموزش دهيد.

چوب خط و چینه فارسی

دوره آموزشي چوب خط و چينه، عبارت است از آموزش رياضي به كودكان٣/٥تا٧سال كه همراه با پكيج آموزشي و همچنين قصه و بازي و شعر و… مفاهيم رياضي را ازقبيل آشنايي با اعداد،عمل جمع،عمل تفريق،عمل ضرب و… به كودكان آموزش ميدهند.
اين دوره در دو گروه مختلف سني ٣/٥تا٥سال و٥تا٧سال برگزار ميشود؛كه همچنين هرگروه سني در ابتداي ترم مقدماتي يك پكيج آموزشي،و در ترم هاي پيشرفته كتاب دريافت مي نمايد.
كلاس چوب خط و چينه فارسي موقعيت بسيار خوبي براي علاقمند كردن كودكان خود به رياضي و همچنين زمينه مناسبي براي ورود به مدرسه آن ها ميباشد.

رباتیک و کواد کوپتر

کارآموزان پس از گذراندن دوره کودک خلاق در آموزشگاه رباتیک آریانا و آشنایی مقدماتی با نحوه ساختن سازه و تمرین دست ورزی وارد دوره های بالاتر رباتیک یعنی مکانیک، مکانیک تخصصی و… می شوند.
دوره آموزشي مكانيك:
اين دوره،مربوط به كودكان٧تا٩سال مي باشد،و در ٦ترم پيوسته آموزش داده ميشود.
دراين٦ترم،كارآموزان پكيج هاي متفاوتي به همراه كتاب دريافت ميكنند و محتواي آموزشي آن ها:انواع اهرم ها، انواع مكانيزم ها، شناخت گيربكس ها، ساخت سازه هاي متفاوت مي باشد.

دوره آموزش مكانيك تخصصي:
اين دوره،مربوط به نوجوانان بالاي٩سال مي باشد،و در٣ترم پيوسته آموزش داده مي شود.
دراين٣ترم،كارآموزان پكيج هاي متفاوتي به همراه كتاب دريافت مي كنند و بعد از گذراندن اين سه ترم،وارد دوره هاي پيشرفته قطعه شناسي والكترونيك مي شوند.

دوره کواد کوپتر:

آموزشگاه تخصصي آريانا مفتخر است كه براي اولين بار درسطح استان بوشهر، قادر به عمل آمده است كه دوره هاي بسيار جذاب كوواد كوپتر را براي سنين٩ سال به بالا برگزار نمايد.

دوره هاي كوواد كوپتر،ساخت پهباد هاي عمود پرواز مي باشد كه كارآموزان در چهار ترم اين دوره را مي گذرانند و صفر تا صد يك پهباد را به اجرا در مي آوردند.

در ترم هاي اول كارآموزان هم به صورت تئوري و هم عملي مشغول به كار مي شوند و مفاهيم ملزوم را دربر گرفته، سپس به كمك استاد خود، آموزش هاي عملي ديگر را انجام مي دهند.

در ترم هاي آخر هركارآموز يك كوواد كوپتر را به اخرين مرحله از ساخت رسانيده و آموزش به پرواز درآوردن آن را فرا مي گيرد.

هنری