کسب مقام 🌹سوم کشوری 🌹لیگ ثبت اختراعات، مسابقات robonit2019 جناب آقای علیرضا خرمی

کسب مقام 🌹سوم کشوری 🌹لیگ ثبت اختراعات، مسابقات robonit2019 توسط کارآموز پرتلاش جناب آقای علیرضا خرمی از مهارت آموزان آینده دار مجتمع تخصصی 🤖رباتیک 🤖آریانابوشهر
✨ان شاءالله شاهد موفقیت های روزافزون ایشان و مجموعه آریانا