نتایج درخشان کارآموزان مجتمع تخصصی آریانا رباتیک در هشتمین دوره از المپیاد ربات های آموزشی
نتایج درخشان کارآموزان مجتمع تخصصی آریانا رباتیک در هشتمین دوره از المپیاد ربات های آموزشی

باز هم فرزندان این دیار افتخار آفریدند.

هشتمین دوره از المپیاد ربات‌های آموزشی در اصفهان برگزار شد.در این دوره از مسابقات  ۷۳۰ تیم شرکت داشتند که با درخشش تیم مجتمع تخصصی رباتیک آریانا بوشهر همراه بود .

نتایج کسب شده توسط کارآموزان مجتمع تخصصی رباتیک آریانا بوشهر به شرح زیر است:

۱- کسب مقام دوم در لیگ روبوت بال

پارسا آذربان و نیما محمدی نیا

۲- کسب مقام دوم در لیگ انباردار

آرش سبزنوروزی

۳- کسب مقام سوم در لیگ انبار دار

فراز مؤذن

۴-کسب مقام سوم در لیگ بالابر وزنه

امیرمحمد صداقت

۵- کسب مقام پنجم در لیگ انبار دار

علی محقق

۶- کسب عنوان بهترین مکانیزم لیگ جنگجو

فرهاد شمسی

۷-کسب عنوان بهترین مکانیزم لیگ انباردار

مریم شعبانی