کاربر عزيز سلام

شما مي توانيد با بارگزاري فيلم و يا متن خود در مورد رباتيک و توضيحات مربوط به آن را براي ما ارسال نماييد و به اسم خود شما در وبسايت درج مي گردد .

فيلم را با برنامه فشرده سازي zip نماييد و برای ما ارسال نماييد .