حضور کارآموز، جناب آقای علیرضا خرمی در چهاردهمین دوره مسابقات robonit2019

حضور کارآموز، جناب آقای علیرضا خرمی از مهارت آموزان مجتمع تخصصی رباتیک آریانا بوشهر در لیگ اختراعات، چهاردهمین دوره از مسابقات robonit2019
به امید موفقیت ایشان🌹🙏🌹