در تماس باشید

جهت تماس با آریانا ربات، فرم ذیل را تکمیل و ارسال نمایید

تلفن: 07733548535-07791008535

ایمیل:vira.co2016@gmail.com

بوشهر، خیابان باهنر، خیابان شهیدان مرادی(نیلوفر ۹)، مجتمع تخصصی رباتیک آریانا

ساعات کاری:
شنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 تا 14