ثبت نام ترم تابستان ۹۹ دوره های 
رباتیک
برنامه نویسی
 آریانا در ایران آغاز شد.
Previous
Next

تحت نظارت و اعطای گواهی پایان دوره از

حامیان ما

در سامانه آموزشی آکادمی آموزشی آریانا هر دانش آموز به صورت اختصاصی دسترسی به امکانات کلاس های مجازی، دریافت جزوات و مطالب کلاسی، ارسال پروژه، ارتباط با مدرسین و بخش پشتیبانی و … را دارد.
OPENED

فروشگاه آریانا رباتیک

خرید دوره ها، کت آموزشی، تجهیزات رباتیک

فروشگاه آریانا

کلیک نمایید
OPENED

فروشگاه آریانا رباتیک

خرید دوره ها، کت آموزشی، تجهیزات رباتیک

فروشگاه آریانا

کلیک نمایید
OPENED

فروشگاه آریانا رباتیک

خرید دوره ها، کت آموزشی، تجهیزات رباتیک

فروشگاه آریانا

کلیک نمایید
OPENED

فروشگاه آریانا رباتیک

خرید دوره ها، کت آموزشی، تجهیزات رباتیک

فروشگاه آریانا

کلیک نمایید

تقویم آموزشی آکادمی آموزشی آریانا

ثبت نام، شروع و پایان کلاس ها

ترم پاییز 99

ثبت نام: 1399/06/01 لغایت 1399/06/31

شروع کلاسها: 1399/07/12

پایان کلاسها: 1399/09/28

ترم پاییز 99

ثبت نام: 1399/06/01 لغایت 1399/06/31

شروع کلاسها: 1399/07/12

پایان کلاسها: 1399/09/28

ترم پاییز 99

ثبت نام: 1399/06/01 لغایت 1399/06/31

شروع کلاسها: 1399/07/12

پایان کلاسها: 1399/09/28

ترم پاییز 99

ثبت نام: 1399/06/01 لغایت 1399/06/31

شروع کلاسها: 1399/07/19

پایان کلاسها: 1399

ارزیابی و امتحانات

ترم پاییز 99

ارزیابی (هفته دهم و یازدهم)

1399/09/08 لغایت 1399/09/21

آزمون نهایی هماهنگ: 1399/09/28 لغایت 1399/09/30

ترم پاییز 99

ارزیابی (هفته دهم و یازدهم)

1399/09/08 لغایت 1399/09/21

آزمون نهایی هماهنگ: 1399/09/28 لغایت 1399/09/30

ترم پاییز 99

ارزیابی (هفته دهم و یازدهم)

1399/09/08 لغایت 1399/09/21

آزمون نهایی هماهنگ: 1399/09/28 لغایت 1399/09/30

ترم پاییز 99

ارزیابی (هفته دهم و یازدهم)

1399/09/08 لغایت 1399/09/21

آزمون نهایی هماهنگ: 1399/09/28 لغایت 1399/09/30